@article{4916,
   author    = "Šíma, Jiří",
   title    = "Česko-německý slovník pro geodety a kartografy
           (Předběžné vydání) ",
   year     = "1991",
}