000005242 001__ 5242
000005242 003__ CZ-ZdVUG
000005242 005__ 20181127113210.0
000005242 008__ 140111s1999######a#########u000#0####d
000005242 035__ $$z5299
000005242 037__ $$c245.00
000005242 040__ $$aABC039$$bcze
000005242 080__ $$aICS 07.040.;35.240.70
000005242 24500 $$aČSN P ENV 12656 (97 9804) Geografická informace : popis dat : jakost  
000005242 260__ $$aPraha$$bČSNI$$c1999
000005242 300__ $$a41 s. $$b obr. a tab.
000005242 500__ $$aZprac. CartoTech.: Jan Neumann; TNK 122; ČSNI: Josef Toman. - Říjen 1999. - Příl. - Lit.: normy citov. a souvis. - 1 sv.
000005242 500__ $$a97 9804
000005242 541__ $$aIMPORT$$h245.00
000005242 655_4 $$anormy
000005242 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:5242$$qGLOBAL
000005242 910__ $$aABC039$$bČSNPENV12656
000005242 933__ $$c200000317$$h245.00$$lKnihovna$$xK vypůjčení$$zB_zdebo
000005242 980__ $$anormy
000005242 985__ $$amonografie