@article{5242,
   title    = "ČSN P ENV 12656 (97 9804) Geografická informace : popis
           dat : jakost ",
   year     = "1999",
   note     = "Zprac. CartoTech.: Jan Neumann; TNK 122; ČSNI: Josef
           Toman. - Říjen 1999. - Příl. - Lit.: normy citov. a
           souvis. - 1 sv.",
}