@article{5247,
   title    = "ČSN P ENV 13376 (97 9808) Geografická informace : popis
           dat : pravidla pro aplikační schémata ",
   year     = "2000",
   note     = "Zprac. CartoTech.: Jan Neumann; TNK 122; ČSNI: Josef
           Toman. - Březen 2000. - Příl. - Lit.: normy citov. a
           souvis. - 1 sv.",
}