@article{5264,
   author    = "ČÚZK",
   title    = "ČÚZK = Český úřad zeměměřiclý a katastrální ",
   month    = "Dub",
   year     = "2006",
   note     = "Text čte Pavel Soukup.",
}