000007518 001__ 7518
000007518 003__ CZ-ZdVUG
000007518 005__ 20181127113243.0
000007518 008__ 140111s1965######|#########u000#0####d
000007518 035__ $$z7605
000007518 037__ $$c7.40
000007518 040__ $$aABC039$$bcze
000007518 080__ $$a551.3
000007518 1001_ $$aKoloušek, Vladimír
000007518 1102_ $$aČVUT
000007518 24500 $$aDynamika stavebních konstrukcí  
000007518 260__ $$aPraha$$bSNTL$$c1965
000007518 300__ $$a99 s.
000007518 500__ $$a1 brož. - Učební texty vysokých škol ČVUT v Praze, Fakulta stavební
000007518 541__ $$aIMPORT$$h7.40
000007518 655_4 $$aučebnice
000007518 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:7518$$qGLOBAL
000007518 910__ $$aABC039$$b29283
000007518 933__ $$c196601550$$h7.40$$lKnihovna$$pABC 039$$xK vypůjčení$$zV_milada
000007518 980__ $$aknihy
000007518 985__ $$amonografie