Oborové směrnice

Oborové směrnice 20 záznamu nalezeno  předchozí11 - 20  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
11. Směrnice - JEP č.6: Zakládání jednotné evidence půdy zjednodušeným způsobem. / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1956
Signatura: 30288
12. Opatření uvedená ve Sbírce směrnic pro Národní výbory, která byla po prověrce provedené podle usnesení vlády ze dne 4. května 1966 č. 158 ponechána v platnosti
Praha: Předsednictvo vlády, 1966
Signatura: 29596
13. Návrh směrnic pro obnovu map v souvislém zobrazení / Ústav geodézie a kartografie v Praze
Praha: ÚGK, 1961
Signatura: 30685
14. Návrh instrukce pro technickou nivelaci: Č. 221-330.4-4 737/58 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1958
Signatura: 30271
15. Informace o scelování pozemků (komasace) a hospodářsko-technických úpravách pozemků (HTÚP) / Pšenička, Josef ; Ústav gedézie a kartografie Praha. Oborové středisko vzdělávání pracujících
Praha: ÚGK, 1967
Signatura: 30229
16. Informace o plnění zásad Technicko-ekonomické studie perspektivy činnosti středisek geodézie v roce 1966 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1967
Signatura: 30073
17. Geodetické práce při montáži, kontrole a rektifikaci rotačních pecí.: Technologický postup / Český úřad geodetický a kartografický
Praha: ČÚGK, 1969
Signatura: 30191
18. Dodatek č. 2 ke směrnici pro údržbu map evidence nemovitostí / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1969
Signatura: 29345
19. Dodatek č. 1 ke Směrnicím pro údržbu map evidence nemovitostí - skup. X/75 / Ústřední správa geodesie a kartografie
Praha: ÚSGK, 1967
Signatura: 29345
20. Charakteristika geodetických prací při výstavbě průmyslových závodů / Seidel, Alois ; Ústav geodézie a kartografie
Praha: ÚGK, 1967
Signatura: 30075

Oborové směrnice : 20 záznamu nalezeno   předchozí11 - 20  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.