Veřejné zakázky

Veřejné zakázky 26 záznamu nalezeno  předchozí11 - 20další  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
11. Nákup měřidla a záznamového zařízení meteorologických veličin: Ústecká
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 16.5.2019
Fulltext: objednávka - Stáhnout fulltextPDF; přímé zadání - Stáhnout fulltextPDF; písemná zpráva zadavatele - Stáhnout fulltextPDF; výzva k podání nabídky - Stáhnout fulltextPDF; organizační nařízení ředitele - Stáhnout fulltextPDF; potvrzení objednávky - Stáhnout fulltextPDF; dodací list - Stáhnout fulltextPDF; předběžná tržní konzultace - Stáhnout fulltextPDF; oznámení o výběru - Stáhnout fulltextPDF;
12. Výměna el. rozvaděče a elektrické přípojky - zrušeno
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 22.7.2019
13. Stavební úpravy hodinového domku 2 - zrušeno
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. , 31.7.2019
14. Stavební úprava hodinového domku - zrušeno
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 1.7.2019
15. Dodávka diskového pole pro zálohování dat
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. , 15.8. 2019
Fulltext: protokol o otevírání obálek - Stáhnout fulltextPDF; výzva - Stáhnout fulltextPDF; faktura - Stáhnout fulltextPDF; objednávka - Stáhnout fulltextPDF; písemná zpráva zadavatele - Stáhnout fulltextPDF; protokol jednání OHK - Stáhnout fulltextPDF; organizační nařízení ředitele - Stáhnout fulltextPDF; čestné prohlášeno OHK - Stáhnout fulltextPDF; dodací list - Stáhnout fulltextPDF; zveřejnění - Stáhnout fulltextJPG; oznámení o výběru - Stáhnout fulltextPDF;
16. Dodávka výpočetního serveru pro analytická centra
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v. v. i. , 15.8.2019
Fulltext: čestné prohlášení OHK - Stáhnout fulltextPDF; vysvětlení zadávací dokumentace - Stáhnout fulltextPDF; výzva - Stáhnout fulltextPDF; objednávka - Stáhnout fulltextPDF; písemná zpráva zadavatele - Stáhnout fulltextPDF; protokol z jednání OHK - Stáhnout fulltextPDF; organizační nařízení ředitele - Stáhnout fulltextPDF; protokol o otevírání obálek - Stáhnout fulltextPDF; zveřejnění - Stáhnout fulltextJPG; oznámení o výběru - Stáhnout fulltextPDF;
17. Dodávka časového přijímače jako náhrady GTR50
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v. v. i. , 4.6.2019
Fulltext: protokol z jednání hodnotitelské komise - Stáhnout fulltextPDF; protokol o otevírání obálek - Stáhnout fulltextPDF; výzva - Stáhnout fulltextPDF; faktura - Stáhnout fulltextPDF; kupní smlouva - Stáhnout fulltextPDF; písemná zpráva zadavatele - Stáhnout fulltextPDF; organizační nařízení ředitele - Stáhnout fulltextPDF; čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů - Stáhnout fulltextPDF; dodací list - Stáhnout fulltextPDF; přímá výzva - Stáhnout fulltextPDF; zveřejnění - Stáhnout fulltextJPG; oznámení o výběru - Stáhnout fulltextPDF;
18. Úprava podlahy kalibrační laboratoře - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Krycí list nabídky - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextDOC; Příloha č.1 Zadávací dokumentace - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextPDF; Smouva o dílo - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextDOCX; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextPDF; Čestné prohlášení - "Úprava podlahy kalibrační laboratoře": Stáhnout fulltextPDF;
19. Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Krycí list nabídky - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextDOC; Smlouva o dílo - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextDOCX; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF; Čestné prohlášení - "Stavební úprava vchodu správní budovy VÚGTK": Stáhnout fulltextPDF;
20. Přípojka silnoproudu z trafa ČEZ - 2015
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 2015
Krycí list nabídky - "Akce přípojka silnoproudu z trafa ČEZ": Stáhnout fulltextPDF; Projekt stavby: Oprava kNN pro VÚGTK Ondřejov - Pecný: Stáhnout fulltextPDF; Smlouva o dílo - Příloha výzvy k podání nabídek - "Akce přípojka silnoproudu trafa ČEZ": Stáhnout fulltextDOCX; Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Akce přípojka silnoproudu z trafa ČEZ": Stáhnout fulltextPDF; Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku - "Akce přípojka silnoproudu z trafa ČEZ": Stáhnout fulltextPDF; Čestné prohlášení - "Akce přípojka silnoproudu z trafa ČEZ": Stáhnout fulltextPDF;

Veřejné zakázky : 26 záznamu nalezeno   předchozí11 - 20další  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.