Zeměměřická knihovna VÚGTK 14 záznamu nalezeno  1 - 10další  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Textová učebnice ruského jazyka pro zeměměřické studium / Lužná, Eva ; Vyskočil, Vladimír ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha: SNTL, 1961
Signatura: 21358
2. Textová učebnice ruského jazyka pro zeměměřické studium / Lužná, Eva ; Vyskočil, Vladimír ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha: SNTL, 1961
Signatura: 21358
3. Textová učebnice ruského jazyka pro zeměměřické studium / Lužná, Eva ; Vyskočil, Vladimír ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha: SNTL, 1961
Signatura: 21358
4. Souborné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby jaderné elektrárny: Závěrečná práce. Postgraduální studium oboru geodézie a kartografie 1982-1984 / Vincik, Karel ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební.
místo vydání : Geogezie n.p. České Budějovice , 1984
Signatura: 49502
5. Problematické aspekty při georeferencování starých map: Disertační práce / Havlíček, Jakub ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2017
Signatura: 51297
6. Praktikum z numerických a grafických metod geodetických výpočtů / Jokl, E. ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha: SNTL, 1962
Signatura: 21444
7. Praktikum z numerických a grafických metod geodetických výpočtů / Jokl, E. ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha: SNTL, 1962
Signatura: 21444
8. Praktikum z numerických a grafických metod geodetických výpočtů / Jokl, E. ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha: SNTL, 1962
Signatura: 21444
9. Koncepce využití a strukturace fotogrammetrických dat v GIS Národního parku Šumava: Doktorská disertační práce / Vybíral, Tomáš ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Plzeň : České vysoké učení technické v Praze , 2003
Signatura: 49539
10. Digitalizace starých glóbů: Disertační práce / Ambrožová, Klára ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2016
Signatura: 51298

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 14 záznamu nalezeno   1 - 10další  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.