Library VÚGTK 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
1. Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra / Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky , 1998
Signatura: 48405
2. Technologický postup pro sběr změnových dat, nápravu geometrie a první aktualizaci ZABAGED: Č.j.:3/2001-22 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2000
Signatura: 49780
3. Stabilní katastr 1817-2017: Sborník z konference / Český úřad zeměměřický a katastrální
Český úřad zeměměřický a katastrální : Praha , 2018
Signatura: 51364
4. Soubor popisných informací katastru nemovitostí v roce 2003 / Souček, Zbyněk ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha: ČÚZK, 2004
Signatura: 49694
5. Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, včetně meziresortních dohod, platných k 1. červenci 2003: Č.j.:3403/2003-23 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2003
Signatura: 49593
6. Pravidla Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro přejímání a hodnocení výsledků určení bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů technologií GPS: Č.j.:5896/2003-22 / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2004
Signatura: 49783
7. Pokyny č.32 pro skenování katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2004
Signatura: 49720
8. Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a vlastních orgánů v civilní sféře; 1. vydání / Šíma, Jiří ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2016
Signatura: 51274
9. Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře: 1918-2018; 2. rozšířené a pozměněné / Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální , 2018
Signatura: 51362
10. Geodetický a kartografický obzor :: Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky / Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ; Český úřad zeměměřický a katastrální
Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Praha : Vesmír , 1955-2012
Signatura: 09800

Library VÚGTK : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.