Zeměměřická knihovna VÚGTK 3 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
1. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: případové studie; první / Brůna, Vladimír ; Cajthaml, Jiří ; Elznicová, Jitka ; Havlíček, Jakub ; et al
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem , 2015
Signatura: 51258
2. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: metody rekonstrukce a zpracování dat v oblastech zaniklých obcí; první / Brůna, Vladimír ; Cajthaml, Jiří ; Elznicová, Jitka ; Havlíček, Jakub ; et al
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem , 2015
Signatura: 51259
3. Analýza starých map v digitálním prostředí: na příkladu Müllerových map Čech a Moravy / Cajthaml, Jiří
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012
Signatura: 51057

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.