Zeměměřická knihovna VÚGTK 7 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 5. a 6.6. 1996 / Šídlo, Bohumil ; Dvořák, Jan ; Šídlová, Bohumila
Praha: ZÚ Praha, 1996
Signatura: CEST-Z564
2. Zkušební mapování ve velkých měřítkách (úkol Petrovice) / Dvořák, Jan ; Císař, Jan ; ÚGK Praha
Praha: ÚGK, 1960
Signatura: 23349
3. Průzkum vhodnosti dosavadních tiskopisů pro technickohospodářské mapování / Císař, Jan ; Dvořák, Jan ; Ústav geodézie a kartografie pro kraj Středočeský a Prahu Praha
Praha: Ústav geodézie a kartografie pro kraj středočeský a Prahu, 1962
Signatura: 21856
4. Průzkum vhodnosti dosavadních tiskopisů pro technickohospodářské mapování / Císař, Jan ; Dvořák, Jan ; Ústav geodézie a kartografie pro kraj Středočeský a Prahu Praha
Praha: Ústav geodézie a kartografie pro kraj středočeský a Prahu, 1962
Signatura: 21856
5. Průzkum vhodnosti dosavadních tiskopisů pro technickohospodářské mapování / Císař, Jan ; Dvořák, Jan ; Ústav geodézie a kartografie pro kraj Středočeský a Prahu Praha
Praha: Ústav geodézie a kartografie pro kraj středočeský a Prahu, 1962
Signatura: 21856
6. Průzkum geodetických prací pro projekci a výstavbu sídliť / Dvořák, Jan ; Herda, Miroslav ; ÚGK Praha
Praha: ÚGK, 1962
Signatura: 22369
7. Mapování. Doplňkový učební text pro 3. a 4. ročník střední průmyslové školy zeměměřické / Dvořák, Jan
Praha: Kartografie, n. p., 1973
Signatura: 37848

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.