Zeměměřická knihovna VÚGTK 2 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Obory a bažantnice na mapách / Drozda, Jiří ; Steinová, Šárka ; GeoKARTO 2018
Zdroj: GeoKARTO 2018
2. GeoKARTO 2018: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 6.-7. septembra 2018 / Fencík, Róbert ; Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky ; Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícká Fakulta ; Geografický ústav Slovenskej akadémie vied ; et al
Zvolen : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky , 2018
Signatura: 51356

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.