Zeměměřická knihovna VÚGTK 3 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Problematické aspekty při georeferencování starých map: Disertační práce / Havlíček, Jakub ; České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2017
Signatura: 51297
2. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: případové studie; první / Brůna, Vladimír ; Cajthaml, Jiří ; Elznicová, Jitka ; Havlíček, Jakub ; et al
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem , 2015
Signatura: 51258
3. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: metody rekonstrukce a zpracování dat v oblastech zaniklých obcí; první / Brůna, Vladimír ; Cajthaml, Jiří ; Elznicová, Jitka ; Havlíček, Jakub ; et al
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem , 2015
Signatura: 51259

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.