Zeměměřická knihovna VÚGTK 10 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografieProgramové zabezpečení ASR. Úvodná študia. Výskumná úloha plánu RVT číslo 1.8 - S / Jakeš, Ján ; Jakešová, Olga ; Synek, Ján ; Geodetický ústav
Bratislava: Geodetický ústav, 1979
Signatura: 41928
2. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Záväzný funkčný podsystém. Pracovná síla A 41. KN a TPPS. Výskumná úloha plánu RVT č. 1.4-S, část c / Jakeš, Ján ; Mentelová, Eva ; Synek, Ján ; Geodetický ústav
Bratislava: Geodetický ústav, 1978
Signatura: 41930
3. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Zaväzný funkčný podsystém. Komplexný plán rezortu A 40 KN a TPPS. Výskumná úloha plánu RVT číslo 1.4-S, část´ d / Jakeš, Ján ; Geodetický ústav
Bratislava: Geodetický ústav, 1978
Signatura: 41927
4. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Technický projekt systému. Výskumná úloha plánu RVT č. 1.5-S / Jakeš, Ján ; Jakešová, Ol´ga ; Synek, Ján ; Geodetický ústav
Bratislava: Geodetický ústav, 1979
Signatura: 41935
5. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Rozhodovacie procesy ASR. Úvodná študia. Výskumná úloha plánu RVT číslo 1.8-S / Jakeš, Ján ; Jakešová, Ol´ga ; Synek, Ján ; Geodetický ústav
Bratislava: Geodetický ústav, 1979
Signatura: 41929
6. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Metodiky technického projektu podsystému ASRP. Výskumná úloha č. 1.4-S, část a / Jakeš, Ján ; Jakešová, Ol´ga ; Synek, Ján ; Geodetický ústav
Bratislava: Geodetický ústav, 1978
Signatura: 41933
7. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodezie a kartografie. Metodika vykonávacieho projektu podsystému ASRP. Výskumná úloha č. 1.4-S, část a / Jakeš, Ján ; Jakešová, Ol´ga ; Synek, Ján ; Geodetický ústav
Bratislava: Geodetický ústav, 1978
Signatura: 41934
8. Automatizovaný systém riadenia rezortů Slovenského úradu geodézie a kartografie.(Projektová úloha) / Jakeš,Ján ; Jakešová, Olga ; Synek, Ján ; SÚGK
Bratislava: SÚGK, 1976
Signatura: 40245
9. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie. Úvodná štúdia / Jakeš, Ján ; Jakešová, O. ; Slovenský úrad geodézie a kartografie
Bratislava: Geodet. ústav, 1976
Signatura: 39571
10. Automatizovaný systém riadenia rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie. (Metodické pokyny ASR rezortu SÚGK) / Jakeš, Ján ; Jakešová, Olga ; SÚGK
Bratislava: Geodetický ústav, n. p., 1975
Signatura: 40094

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.