Zeměměřická knihovna VÚGTK 6 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Základy práva a jeho vybrané části související s právními vztahy k nemovitostem / Kliment, Václav ; VÚGTK
Zdiby: VÚGTK, 1995
Signatura: 47711
2. Katastr nemovitostí pro každého: Od pozemkové knihy a obecného zákoníku občanského ke katastru nemovitostí a aktuální úpravě právních vztahů k nemovitostem v českém právu / Kliment, Václav
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v.v.i. Odvětvové informační středisko , 2007
Signatura: 50431
3. Základy práva a jeho vybrané části související s právními vztahy k nemovitostem / Kliment, Václav ; VÚGTK
Zdiby: VÚGTK, 1996
Signatura: 47939
4. Věcná práva a katastr nemovitostí ve znění změn a doplňků prvních předpisů r. 2000 / Kliment, Václav
Zdiby: VÚGTK, 2001
Signatura: 48969
5. Věcná práva a katastr nemovitostí / Kliment, Václav
Zdiby: VÚGTK, 1998
Signatura: 48431
6. Věcná práva a katastr nemovitostí ; 4.přeprac.a aktualiz. / Kliment, Václav
Zdiby: VÚGTK, 2005
Signatura: 50072

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.