Zeměměřická knihovna VÚGTK 4 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Japonska ve dnech 1. - 11. 7. 1988 / Maršík, Zbyněk ; Skládal, Ladislav ; Kolejka, Jaromír ; 16. kongres mezinár. spol. pro fotogramm. a dálkové snímání, Kyoto
Brno: ČSVTS, 1988
Signatura: CEST-Z234
2. Geoekologické aspekty zmírňování povodňových škod / Kolejka, Jaromír
Zdroj: Geografie : Sborník České geografické společnosti
3. Geodis News / Kolejka, Jaromír
Brno: Geodis
Signatura: 49 841
4. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu; 1. vydání / Konečný, Milan ; Březinová, Šárka ; Drápela, Milan V. ; Friedmannová, Lucie ; et al
Brno : Masarykova univerzita , 2011
Signatura: 51198

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.