Zeměměřická knihovna VÚGTK 5 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Mexika ve dnech 12. - 21.10. 1987 / Mikšovský, Miroslav ; Konečný, Milan ; 8. Valné shromáždění ICA, 13. mezinárodní konference ICA - Morelia
Praha: ČSVTS, 1987
Signatura: CEST-Z188
2. Geografická data v informační společnosti / Charvát, Karel ; Kocáb, Milan ; Konečný, Milan ; Kubíček, Petr
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Odvětvové informační středisko , 2007
Signatura: 50464
3. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu; 1. vydání / Konečný, Milan ; Březinová, Šárka ; Drápela, Milan V. ; Friedmannová, Lucie ; et al
Brno : Masarykova univerzita , 2011
Signatura: 51198
4. Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost; 1. vydání / Konečný, Milan ; Masarykova univerzita
Brno : Masarykova univerzita , 2012
Signatura: 51208
5. Computer Cartography:Interpretation of the Results of Geographical Investigations / Konečný, Milan ; XI. mezinárodní kartografická konference, Varšava 1982, ICA
Brno: Universita J. E. Purkyně, 1982
Signatura: K43467

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.