Zeměměřická knihovna VÚGTK 2 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Optoelektronické metody 3D zaměření povrchů předmětů : studie disertační práce na téma / Koska, Bronislav
Praha: ČVUT : FSv, 2005
Signatura: 50102
2. 3D skenovací systémy; první / Štroner, Martin ; Pospíšil, Jiří ; Koska, Bronislav ; Křemen, Tomáš ; et al
Praha : České vysoké učení technické , 2013
Signatura: 51334

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.