Zeměměřická knihovna VÚGTK 3 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Itálie ve dnech 7. - 13. 3. 1999 : Workshop on Differential GPS and GLONASS - Terst / Šimek, Jaroslav ; Landsperský, David
Zdiby: VÚGTK, 1999
Signatura: CEST-Z0758
2. Výzkum možností využití diferenciální metody GPS (DGPS) v rezortu zeměměřictví a katastru : technicko - ekonomická studie č. 1003/2000 / Landsperský, David ; Šimek, Jaroslav
Zdiby: VÚGTK, 2000
Signatura: 48771
3. Diferenční a kinematické aplikace globálních polohových systémů: Teze k disertační práci / Landsperský, David ; Katedra vyšší geodézie. Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : České vysoké učení technické v Praze , 2003
Signatura: 49726

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.