Zeměměřická knihovna VÚGTK 16 záznamu nalezeno  1 - 10další  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. ČÚZK a INSPIRE / Poláček, Jiří
Praha: ČÚZK, 2010
Signatura: K50964
2. Zpráva ze služební cesty do Turecka ve dnech 22.-28.6.2012 : konference INSPIRE - Istanbul / Pauknerová, Eva ; Poláček, Jiří ; Souček, Petr
Praha: ĆÚZK, 2012
Signatura: CEST-Z1680
3. Zpráva ze služební cesty do Norska ve dnech 9. - 13.10. 1995 / Péchy, Gašpar ; Poláček, Jiří
Praha: ČÚZK, 1995
Signatura: CEST-Z508
4. Zpráva ze služební cesty do Maďarska ve dnech 11. - 13. 2. 1998 : ukázka maďar. projektů Takaros, Takarnet a Meta / Suchánek, Vít ; Poláček, Jiří ; Jirman, Josef
Praha: ČÚZK, 1998
Signatura: CEST-Z800
5. Zpráva ze služební cesty do Itálie ve dnech 23.-28.6.2013 : 7th INSPIRE konference - Florencie / Pauknerová, Eva ; Poláček, Jiří
Praha: ČÚZK, 2013
Signatura: CEST-Z1732
6. Zpráva ze služební cesty do BLR ve dnech 4. - 9.12. 1988 / Poláček, Jiří ; Kurz, Alexandr ; Karpiš, Štefan ; Pracovní porada spec. GSSS - podtéma 2.4 - Sofia
Praha: ČÚGK, 1988
Signatura: CEST-Z278
7. Zpracování informací dálkového průzkumu Země / Šmidrkal, Josef ; Črnohorský, Alexandr ; Fujan, Břetislav ; Charvát, Karel ; et al
Praha: ČVUT, 1989
Signatura: 46509
8. Návrh geometrických a přesnostních parametrů polygonových pořadů a trojúhelníkových řetězců při určování bodů podrobného polohového bodového pole podle revidované ČSN 73 0415 / Herda, Miroslav ; Poláček, Jiří ; VÚGTK
Zdiby: VÚGTK, 1980
Signatura: 42654
9. Vytyčování velkých plošných staveb metodou přechodných stanovisek / Herda, Miroslav ; Šanda, Václav ; Poláček, Jiří ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1976
Signatura: 40034
10. Obrazová korelace a geometrická transformace digitálního obrazu v dálkovém průzkumu Země / Poláček, Jiří ; VÚGTK Zdiby
Zdiby: VÚGTK, 1988
Signatura: 46340

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 16 záznamu nalezeno   1 - 10další  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.