Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do SRN ve dnech 26. - 27.4. 1994 / ČÚZK ; Pracovní porada - BLVA, konference o graf. datech - TU München
Praha: ČÚZK, 1994
Signatura: CEST-Z404

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.