Zeměměřická knihovna VÚGTK 7 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva zo študijnej cesty do SSSR v dňoch 9. - 23. 12. 1965 / Petraš, Jozef ; SVŠT Bratislava
Bratislava: SVŠT, 1965
Signatura: 28358
2. Vznik, vývoj a výsledky študijného odboru geodézia a kartografia za 50 rokov jestvovania Slovenskej vysokej školy technickej / SVŠT Bratislava ; Vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia SVŠT
Bratislava: SVŠT - Stav. fak. odb.geod. a kartogr., 1988
Signatura: K45884
3. Vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia SVŠT. Zborník referátov. Odbor geodézia a kartografia / Stav. fak. SVŠT Bratislava ; Vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia zalořenia SVST
Bratislava: Stav. fak. SVŠT, 1988
Signatura: K45883
4. Počítacie stroje v automatizácii / Petráš, Štefan ; SVŠT Bratislava
Bratislava: SVŠT, 1960
Signatura: 20428
5. Meranie posunov stavieb geodetickými metódami / Katedra mapovania SVŠT Bratislava ; Sympózium v Smolenicích
Bratislava: Katedra mapovania SVŚT, 1962
Signatura: K22294
6. Impulzová technika ; 2. nezměněné vyd. / Kamenský, Ivan ; SVŠT Bratislava
Bratislava: SVŠT, 1965
Signatura: 28303
7. Tabul´ky pre výpočty vo vyššej geodézii a metematickej kartografii / Daniš, Michal ; SVŠT Bratislava
Bratislava: SVŠT, 1960
Signatura: 20429

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.