Zeměměřická knihovna VÚGTK 9 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do USA ve dnech 29.7. - 21.8. 1992 / Roule, Miroslav ; Skládal, Ladislav ; Gregor, Viktor ; 17. kongres ISPRS, valná shrom. ISPRS - Washington; od 15.8. Kanada - Ottawa
Zdiby: VÚGTK, 1992
Signatura: CEST-Z0379
2. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 5. a 6.6. 1995 / Pražák, Josef ; Skládal, Ladislav
Praha: ČÚZK, 1995
Signatura: CEST-Z480
3. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 5. a 6.6. 1995 / Pražák, Josef ; Skládal, Ladislav
Praha: ČÚZK, 1995
Signatura: CEST-Z480
4. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 18. a 19.4. 1995 / Pražák, Josef ; Skládal, Ladislav
Praha: ČÚZK, 1995
Signatura: CEST-Z479
5. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 18. a 19.4. 1995 / Pražák, Josef ; Skládal, Ladislav
Praha: ČÚZK, 1995
Signatura: CEST-Z479
6. Zpráva ze služební cesty do Jihoafrické republiky ve dnech 29. 5. - 5. 6. 1999 : FIG working week, konference Survey '99 - Sun City / Slaboch, Václav ; Klimeš, Milan ; Weigel, Josef ; Skládal, Ladislav ; et al
Zdiby: VÚGTK, 1999
Signatura: CEST-Z0786
7. Zpráva ze služební cesty do Japonska ve dnech 1. - 11. 7. 1988 / Maršík, Zbyněk ; Skládal, Ladislav ; Kolejka, Jaromír ; 16. kongres mezinár. spol. pro fotogramm. a dálkové snímání, Kyoto
Brno: ČSVTS, 1988
Signatura: CEST-Z234
8. Rozvoj diferenciálního překreslování a možnosti využívání leteckých snímků v národním hospodářství ČSSR / Skládal, Ladislav
Praha: VÚGTK, 1967
Signatura: 33268
9. Studie o automatizaci geodetických,fotogrammetrických a kartografických prací.(Část fotogrametrická) / Skládal, Ladislav
Praha: VÚGTK, 1970
Signatura: 34445

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.