Zeměměřická knihovna VÚGTK 8 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Ukrajinské republiky ve dnech 3.-9.9.2005 : jubilejní 10.vědeckotechn. sympozium Geoinform. monitorování život. prostředí, GPS a GIS technologie - Alušta (Krym) / Kocáb, Milan ; Drbal, Alexandr ; Valdová, Ivana ; Alušta, 2005
Zdiby: VÚGTK, 2005
Signatura: CEST-Z1253
2. Zpráva ze služební cesty do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 10.-13.6.2007 : BE conference EUROPE - Londýn / Valdová, Ivana
Praha: ČÚZK, 2007
Signatura: CEST-Z1383
3. Zpráva ze služební cesty do Slovinské republiky ve dnech 22.-26.6.2008 : EC INSPIRE conference implementation and beyond - Maribor / Suchánek, Vít ; Valdová, Ivana ; Maribor, 2008
Praha: ČÚZK, 2008
Signatura: CEST-Z1450
4. Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve dnech 17.-18.4.2007 : Nástroje pro integraci a distrib. využití geoprostor. informací - Bratislava / Valdová, Ivana ; Bratislava, 2007
Praha: ČÚZK, 2007
Signatura: CEST-Z1347
5. Zpráva ze služební cesty do Lotyšské republiky ve dnech 25.-28.11.2007 : konference REGNO 2007 - Riga / Suchánek, Vít ; Valdová, Ivana
Praha: ČÚZK, 2007
Signatura: CEST-Z1420
6. Zpráva ze služební cesty do Dánského království ve dnech 13.-17.5.2006 : UDMS symposium 2006 - Aalborg / Valdová, Ivana ; Vaniš, Pavel ; Aalborg, 2006
Zdiby: VÚGTK, 2006
Signatura: CEST-Z1300
7. Vývoj postupů a metod při obnově katastrálního operátu a při vyhotovování geometrických plánů a součinnosti katastrálních úřadů s jejich vyhotoviteli : využitelnost stamdardů Land/XML/Land/GML a standardů OGC pro vyhotovování GP a jejich elektronické podávání / Valdová, Ivana ; Drbal, Alexandr ; Karavdič, Jusuf ; Zaoralová, Jana
Zdiby: VÚGTK, 2005
Signatura: VÝZK-Z1091
8. Vývoj postupů a metod při obnově katastrálního operátu a při vyhotovování geometrických plánů a součinnosti katastrálních úřadů s jejich vyhotoviteli : analýza možnosti nových produktů firem ESRI, AUTODESK, INTERGRAPH a BENTLEY pro úkoly obnovy katastrálního operátu a zpracování geometrických plánů / Valdová, Ivana ; Drbal, Alexandr ; Karavdič, Jusuf ; Zaoralová, Jana
Zdiby: VÚGTK, 2005
Signatura: VÝZK-Z1090

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.