Zeměměřická knihovna VÚGTK 23 záznamu nalezeno  1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
1. Zpráva ze služební cesty do Číny ve dnech 1. - 9. 10. 1999 : mezinárodní konference a workshop komise ISPRS Dynamic and multi - dimensional GIS - Beijing / Veverka, Bohuslav
Praha: ČVUT, 1999
Signatura: CEST-Z793
2. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru : MSM 210000007 : Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii : Hodnocení za období 1999-2004 / Veverka, Bohuslav
Praha: ČVUT - Fakulta stavební, 2005
Signatura: 49906
3. Základy teórie systémov a kybernetiky s aplikáciami v geodézii a kartografii / Mitášová, Irena ; Veverka, Bohuslav ; Pezlar, Zdeněk
Bratislava: Alfa, 1990
Signatura: 46600
4. Výstavba a využití kartografických bank dat v územních informačních systémech. 13-04-9 kartografie /geodetická kartografie/. Autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta geografických věd / Veverka, Bohuslav ; ČVUT
Praha: ČVUT, 1981
Signatura: 42689
5. Výpočetní a zobrazovací technika v geodézii a kartografii / Hojovec, Vladislav ; Buchar, Petr ; Hůrka, Josef ; Veverka, Bohuslav
Praha: ČVUT, 1981
Signatura: 43575
6. Topografická a tematická kartografie / Veverka, Bohuslav ; Zimová, Růžena
Praha: ČVUT, 2008
Signatura: 50676
7. Topografická a tematická kartografie ; 2. přepr. vyd. / Veverka, Bohuslav
Praha: ČVUT, 1995
Signatura: 47808
8. Topografická a tematická kartografie / Veverka, Bohuslav
Praha: ČVUT, 1988
Signatura: 46508
9. Teorie systémů a kybernetika / Veverka, Bohuslav
Praha: ČVUT, 1982
Signatura: 44067
10. Studie grafického informačního systému GIS DK TM50 / Veverka, Bohuslav
Praha: SDK, 1993
Signatura: 47946

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 23 záznamu nalezeno   1 - 10dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.