Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Zahradně-architektonická tvorba 20.století v Československu: Sborník příspěvků z konference / Zámečník, Roman ; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2019
Signatura: 51400

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.