Zeměměřická knihovna VÚGTK 9 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Soupis novější literatury v českém jazyce k tematickému plánu: Úvod do studia zeměměřictví / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19516
2. Seznam tabulek setinného dělení zařazených v knihovně vysokých škol technických v Praze / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19518
3. Seznam prací o zobrazení ČSR. (Křovákově). Pojednání mimo práce J. Křováka / Taišl, Ladislav ; Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19507
4. Seznam literatury. Dálkoměry: 1)dvojobrazové, 2)konstantní (základnová) lať (Wildova), 3)přesná polygonometrie / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19503
5. Rešerše na tema: Základny, měření základen / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19519
6. Publikace o projekcích / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19517
7. Bibliografie časopiseckých článků Ing. Dr. K. Kučery / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19529
8. Bibliografie časopiseckých článků Ing. Dr. K. Kučery / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19529
9. Bibliografie časopiseckých článků Ing. Dr. K. Kučery / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19529

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.