Zeměměřická knihovna VÚGTK 81 záznamu nalezeno  začátekpředchozí72 - 81  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
72. Pokyny č.30 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 25.února 2004, č.j.6114/2003-22, k poskytování podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a přebírání výsledků měření..., ve znění dodatku č.1 ze dne 4.října 2004,č.j.5415/2004-22, a dodatku č.2 ze dne 26.července 2005, č.j.3333/2005-22 / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 2005
Signatura: 50005
73. Opatření předsedy ČÚZK ze dne 25. 10. 1994 č.j. 5007/1994 - 1, kterým se vydává statut VÚGTK / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1994
Signatura: 47437
74. Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 2004
Signatura: 49842
75. Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod : ve znění dodatku č. 1 a 2 / ĆÚZK
Praha: ČÚZK, 2009
Signatura: 50735
76. Návod pro obnovu katastrálního operátu / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1997
Signatura: 48097
77. Metodická pomůcka Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 12.6.2007, č.j.2525/2007-22, pro práci s řízeními založenými prostřednictvím aplikace Elektronický návrh na zápis / ČÚZK
Praha: ČÜZK, 2007
Signatura: 50391
78. Mapa správního rozdělení České republiky : 1:200000 _; 3. obnov. / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 2009
Signatura: 50819
79. Mapa obcí s rozšířenou působností : 1:50000 _ / ČÚZK
Praha: ČÚZK, 2009-10
Signatura: 50678
80. Jednací řád katastrálního úřadu / ČUZK Praha
Praha: ČUZK, 1996
Signatura: 47927
81. Automatizované vedení údajů katastru nemovitostí v roce 1994 / Souček, Zbyněk ; ČÚZK
Praha: ČÚZK, 1995
Signatura: 47552

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 81 záznamu nalezeno   začátekpředchozí72 - 81  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.