Zeměměřická knihovna VÚGTK 44 záznamu nalezeno  předchozí11 - 20dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
11. Přesnost určení geometrických parametrů prostorové ocelové kontrukce geodetickými metodami: Teze disertace k získání akademického titulu "doktor", ve zkratce "Ph.D.". / Suchá, Jitka ; Katedra speciální geodézie. Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze.
Praha : České vysoké učení v Praze , 2003
Signatura: 49718
12. Provádění a projektování pozemkových úprav / Pokora, Matěj ; České vysoké učení technické v Praze
Praha: SNTL, 1959
Signatura: 19559
13. Projektování a vytyčování terénních úprav / Krumphanzl, Václav ; České vysoké učení technické v Praze
Praha: SNTL, 1960
Signatura: 19776
14. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: případové studie; první / Brůna, Vladimír ; Cajthaml, Jiří ; Elznicová, Jitka ; Havlíček, Jakub ; et al
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem , 2015
Signatura: 51258
15. Paměť krajiny Ústeckého kraje ukrytá v mapových archivech: metody rekonstrukce a zpracování dat v oblastech zaniklých obcí; první / Brůna, Vladimír ; Cajthaml, Jiří ; Elznicová, Jitka ; Havlíček, Jakub ; et al
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem , 2015
Signatura: 51259
16. Numerické metody početní / Pleskot, Václav ; České vysoké učení technické v Praze
Praha: SNTL, 1958
Signatura: 18839
17. Návody pro kartoreprodukci. Část III. Barvy / Kraus, Vladimír ; České vysoké učení technické v Praze
Praha: SNTL, 1963
Signatura: 18919
18. Návody pro kartoreprodukci. Část II. Planografie / Kraus, Vladimír ; České vysoké učení technické v Praze
Praha: SNTL, 1961
Signatura: 18919
19. Návody pro kartoreprodukci. Část I. Základní laboratorní práce. Tabulky / Kraus, Vladimír ; České vysoké učení technické v Praze
Praha: SNTL, 1959
Signatura: 18919
20. Mechanika ; 2. ispravlennoje izd. / Landau, L. D. ; České vysoké učení technické v Praze
Moskva: Nauka, 1965
Signatura: 22334/a

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 44 záznamu nalezeno   předchozí11 - 20dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.