Zeměměřická knihovna VÚGTK 103 záznamu nalezeno  začátekpředchozí94 - 103  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
94. Digitální model terénu a perspektivy jeho využití v dopravním projektování / Šíma, Jiří ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1967
Signatura: 31638
95. Digitální model terénu a perspektivy jeho využití v dopravním projektování / Šíma, Jiří ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1967
Signatura: 31638
96. Další možnosti využití fotogrammetrie při výstavbě pražského metra (technická studie) / Šíma, Jiří ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1978
Signatura: 41186
97. Dálkový průzkum Země aerokosmickými prostředky / Šíma, Jiří ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1976
Signatura: 39982
98. Cestovní zpráva ze služební cesty do Rakouska 8. - 10.2. 1993. Zasedání poradního výboru CERCO / Šíma, Jiří ; Zasedání poradního výboru CERCO
Praha: Zeměměřický ústav, 1993
Signatura: CEST-Z350
99. Analýza a zhodnocení využitelnosti dosavadní a plánované technické základny resortu ČÚGK k fotogrammetrickému vyhodnocení leteckých snímků s digitálním výstupem / Šíma, Jiří
Zdiby: VÚGTK, 1987
Signatura: VÝZK-Z0867
100. Analytická fotogrammetrie v blízském prostoru / Šíma, Jiří ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1972
Signatura: 36050
101. Analytická fotogrammetrie v blízkkém prostoru III (systém STEREO- VÚGTK v praxi) / Šíma, Jiří ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1974
Signatura: 38219
102. Analytická fotogrammetrie v blízkém prostoru II. (Systém STEREO - VÚGTK a jeho aplikace) / Šíma, Jiří ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1973
Signatura: 37155
103. Aerotriangulace na univerzálních strojích / Šíma, Jiří ; GTÚ
Praha: GTÚ, 1961
Signatura: 20594

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 103 záznamu nalezeno   začátekpředchozí94 - 103  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.