Zeměměřická knihovna VÚGTK 21 záznamu nalezeno  předchozí11 - 20další  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
11. Technologie zpracování mapy světa / Mikšovský, Miroslav ; Mezinárodní symposium o technologii zpracování mapy světa Praha 1963
Praha: ČÚGK, 1963
Signatura: K24684
12. Planning and Control of map production and reproduction. 1984 - 1987 / Mikšovský, Miroslav ; Konference - Morelia - October 1987
Morelia: ICA, 1987
Signatura: K45836
13. New Conventional Sings Used on Large-Scale Maps in the Czechoslovak Socialist Republic / Mikšovský, Miroslav ; ICA Conference, Delhí, 1968
Prague: Central Office of Geodesy and Cartography, 1968
Signatura: 38645
14. Mapování a kartografie; 1., dot. / Huml, Milan ; Buchar, Petr ; Mikšovský, Miroslav ; Veverka, Bohuslav
Praha: ČVUT : FSv, 2004
Signatura: 49956
15. Managing of commercial politics in cartographic publishing houses in Czechoslovakia / Mikšovský, Miroslav ; GKP Praha ; Konference - Morelia - October 1987
Praha: GKP, 1987
Signatura: K45835
16. Koncepce banky názvoslovných dat z území ČSSR s využitím automatizace / Mikšovský, Miroslav
Zdiby: VÚGTK, 1986
Signatura: VÝZK-Z0857
17. Kartografická polygrafie a reprografie / Mikšovský, Miroslav
Praha: ČVUT, 1994
Signatura: 47349
18. Kartografická polygrafie a reprografie; Vydání první / Mikšovský, Miroslav ; Soukup, Petr ; Fakulta stavební. České vysoké učení technické v Praze
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT , 2009
Signatura: 50773
19. Hlavní směry v inovaci technologie výroby map / Mikšovský, Miroslav ; Hlavní směry v inovaci technologie výroby map. Referát z vědeckého symposia Geografický výzkum v ČSAV 1952 - 1982, Liblice, 1983
Praha: Geografický ústav ČSAV, 1983
Signatura: K43594
20. Report on Cartographic Activities of the Czech Republic in the Period 1991 - 1995 / Mikšovský, Miroslav ; Talhofer, Václav ; 10th ICA Gen Assembly, Barcelona, September 1995
Praha: ZÚ, 1995
Signatura: K47766

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 21 záznamu nalezeno   předchozí11 - 20další  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.