Zeměměřická knihovna VÚGTK 44 záznamu nalezeno  začátekpředchozí35 - 44  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
35. Nové možnosti fotogrammetrického mapování ve velkých měřítkách. Výzkumná zpráva 787/1984 / Pražák, Josef
Zdiby: VÚGTK, 1984
Signatura: VÝZK-Z0787/1984
36. Možnosti urychlení souvislé tvorby Základní mapy ČSSR velkého měřítka na území ČSR / Pražák, Josef
Zdiby: VÚGTK, 1985
Signatura: VÝZK-Z0834
37. Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií / Pražák, Josef M. ; Novotný, František ; Sedláček, Josef
Praha: Unie, 1910
Signatura: 9798
38. Latinsko - český slovník. A - K, L - Z / Pražák, Josef M.
Praha: SPN, 1955
Signatura: 15119
39. Koordinace a vícenásobné využití leteckých měřických snímků / Pražák, Josef
Zdiby: VÚGTK, 1987
Signatura: VÝZK-Z0873
40. Inovace tvorby a obnovy map středních měřítek / Šídlo, Bohumil ; Sedláčková, Pavla ; Pražák, Josef ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1976
Signatura: 40030
41. Fotogrammetrický sběr dat a jejich prvotní zpracování - I / Pražák, Josef
Zdiby: VÚGTK, 1986
Signatura: VÝZK-Z0849
42. Nová základní mapa velkého měřítka na našem státním území / Pražák, Josef ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1976
Signatura: 40203
43. Automatizace tvorby, údržby a obnovy map velkých měřítek při užití fotogrammetrických a geodetických číselných metod / Pražák, Josef ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1973
Signatura: 36935
44. Automatizace tvorby, údržby a obnovy map velkých měřítek při užití fotogrammetrických a geodetických číselných metod / Pražák, Josef ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1972
Signatura: 35920

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 44 záznamu nalezeno   začátekpředchozí35 - 44  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.