Zeměměřická knihovna VÚGTK 33 záznamu nalezeno  předchozí11 - 20dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
11. Vývoj postupů a metod při obnově katastrálního operátu a při vyhotovování geometrických plánů a součinnosti katastrálních úřadů s jejich vyhotoviteli : analýza možnosti nových produktů firem ESRI, AUTODESK, INTERGRAPH a BENTLEY pro úkoly obnovy katastrálního operátu a zpracování geometrických plánů / Valdová, Ivana ; Drbal, Alexandr ; Karavdič, Jusuf ; Zaoralová, Jana
Zdiby: VÚGTK, 2005
Signatura: VÝZK-Z1090
12. Vývoj nástroje pro obnovu katastrálního operátu v rámmci digitalizace souboru geodetických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katastru nrmovitostí : Vytvoření samostatného nástroje pro práci s rastry katastrálních map pro účely tzv. orientačního skenování a jeho začlenění do systémuMicroGEOS Nautil / Zaoralová, Jana
Zdiby: VÚGTK, 2005
13. Vývoj nástroje pro obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geodetických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katastru nemovitostí : vytvoření samostatného nástroje pro práci s rastry katastrálních map pro účely tzv. orientačního skenování a jeho začlenění do systému MicroGEOS Nautil / Zaoralová, Jana
Zdiby: VÚGTK, 2005
Signatura: VÝZK-Z1092
14. Vývoj a údržba systému MicroGEOS SM 5 a podpora jeho uživatelů : výzkumná zpráva č. 1073 ; 1. / Cajthaml, Tomáš ; Zaoralová, Jana ; VÚGTK
Zdiby: VÚGTK, 2004
15. Ověřená technologie uplatnění laserového skenování / Kocáb, Milan ; Vilím, David ; Zaoralová, Jana
Zdiby : Výzkumný ústav gedetický, topografický a kartografický , 2016
16. TERMS FOR THE DETERMINATION OF SPATIAL OBJECTS BY THE UNMANNED AERIAL SYSTEMS USED FOR LAND CONSOLIDATION / Kocáb, Milan ; Raděj, Karel ; Zaoralová, Jana ; Soukup, Lubomír ; et al
Zdroj: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
17. Technologie vyhotovení mapy skutečného stavu lokality pozemkové úpravy na základě měření UAS / Kocáb, Milan ; Zaoralová, Jana ; Vilím, David
Externí odkaz: Stáhnout fulltextFulltext
18. Studie nových trendů vývoje mapování a katastru / Kocáb, Milan ; Cajthaml, Tomáš ; Vaniš, Pavel ; Zaoralová, Jana
Zdiby: VÚGTK, 2004
Signatura: VÝZK-Z1070
19. STANDARDIZATION OF SURVEY FLATS AND OFFICE SPACE BY LASER SCANNING / Kocáb, Milan ; Raděj, Karel ; Zaoralová, Jana
Zdroj: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017
20. Standardizace měření exteriéru a interiéru budov / Kocáb, Milan ; Lechner, Jiří ; Raděj, Karel ; Zaoralová, Jana
Zdroj: Geodetický a kartografický obzor

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 33 záznamu nalezeno   předchozí11 - 20dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.