Zeměměřická knihovna VÚGTK 15 záznamu nalezeno  1 - 10další  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
1. Vyroční zpráva 2019: Zeměměřický úřad / Zeměměřický úřad
Praha : Zeměměřický úřad , 2020
Signatura: 51242
2. Vyroční zpráva 2016: Zeměměřický úřad / Zeměměřický úřad
Praha : Zeměměřický úřad , 2017
Signatura: 51242
3. Vyroční zpráva 2015: Zeměměřický úřad / Zeměměřický úřad
Praha : Zeměměřický úřad , 2016
Signatura: 51242
4. Soupis novější literatury v českém jazyce k tematickému plánu: Úvod do studia zeměměřictví / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19516
5. Seznam tabulek setinného dělení zařazených v knihovně vysokých škol technických v Praze / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19518
6. Seznam prací o zobrazení ČSR. (Křovákově). Pojednání mimo práce J. Křováka / Taišl, Ladislav ; Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19507
7. Seznam literatury. Dálkoměry: 1)dvojobrazové, 2)konstantní (základnová) lať (Wildova), 3)přesná polygonometrie / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19503
8. Rešerše na tema: Základny, měření základen / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19519
9. Publikace o projekcích / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19517
10. Müllerova mapa Čech z roku 1720 / Zeměměřický úřad
Praha : Zeměměřický úřad Praha , 2007
Signatura: 50480

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 15 záznamu nalezeno   1 - 10další  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.