Zeměměřická knihovna VÚGTK 36 záznamu nalezeno  předchozí11 - 20dalšíkonec  přeskočit na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
11. Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1985 / Vyskočil, Pavel ; Zeman, Antonín
Zdiby: VÚGTK, 1986
Signatura: VÝZK-Z0843
12. Vývoj pohybů v předpolí velkolomu Československé armády v Komořanech za období roku 1984. Výzkumná zpráva 805/1985 / Vyskočil, Pavel ; Zeman, Antonín
Zdiby: VÚGTK, 1985
Signatura: VÝZK-Z0805/1985
13. Výsledky slapových měření gravimetrem Gs 15 No. 228 na stanici Pecný v období 1976 - 1995 / Brož, Jaroslav ; Šimon, Zdeněk ; Zeman, Antonín
Zdiby, Ondřejov: VÚGTK, 1995
Signatura: VÝZK-Z0972
14. Vyhodnocení vertikálních pohybů v ZNS Ostrava / Zeman, Antonín ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1978
Signatura: 40810
15. Sledování vertikální složky technogenních deformací v kladenské těžební oblasti / Zeman, Antonín ; VÚGTK
Praha: VÚGTK, 1979
Signatura: 41686
16. Slapová stanice Pecný. Výsledky 20 let měření gravimetrem Gs 15 No. 228. (1976 - 1995) / Brož, Jaroslav ; Šimon, Zdeněk ; Zeman, Antonín
Zdiby: VÚGTK, 1995
Signatura: 48131
17. Recentní pohyby zemské kůry na styku Karpat a Českého masivu - hlavní poznatky výzkumu 1976 - 1980 / Vyskočil, Pavel ; Zeman, Antonín
Zdiby: VÚGTK, 1980
Signatura: VÝZK-Z0678/80
18. Rajonizace území ČSR z hlediska recentních pohybů zemského povrchu / Vyskočil, Pavel ; Zeman, Antonín
Zdiby: VÚGTK, 1980
Signatura: VÝZK-Z0679/80
19. Preliminary estimation of the vertical dynamics of the points of geodynamic network on the territory of the Czech Republic / Zeman, Antonín ; Beneš, František ; EUREF, Bad Neuenahr - Ahrweler, 1998
Praha: ČVUT ZÚ, 1998
Signatura: K48370
20. Pohyby zemského povrchu v některých lokalitách styku Českého masívu a Karpat / Vyskočil, Pavel ; Zeman, Antonín
Praha: VÚGTK, 1979
Signatura: VÝZK-Z0666

Zeměměřická knihovna VÚGTK : 36 záznamu nalezeno   předchozí11 - 20dalšíkonec  přeskočit na záznam:
Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.