Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Hotine-Marussi symposium [7th] on mathematical geodesy : Proceedings of the symposium in Rome, 5-10 June, 2009 / Sneeuw, Nico ; Novák, Pavel ; Crespi, Mattia ; Sansó, Fernando
Berlin: Springer, 2012
Signatura: K50980

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.