Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Katastr nemovitostí po novele ; 5. přeprac. a dopl. vyd. / Kuba, Bohumil ; Olivová, Květa
Praha: Linde, 1997
Signatura: 48090

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.