Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zemřel pedagog Stanislav Holub
Zdroj: Zeměměřič. Časopis o geodezii, katastru nemovitostí a kartografii

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.