Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Kompendium geodésie a sférické astronomie., I. díl.: Geodésie nižší.; 2., rozmnožené vyd. / Müller, František ; Novotný, František
V Praze: Česká matice technická, 1905
Signatura: 133

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.