Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Výroční zpráva VÚGTK za rok 1968 / Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický , 1969
Signatura: 39972

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.