Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2013: Technická zpráva č.1212/2013 / Filler, Vratislav ; Kostelecký, Jakub ; Geodetická observatoř Pecný
Ondřejov : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2013
Signatura: VÝZK-Z1212/2013

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.