Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Protokol o výsledcíh testování transformačních sotwarů, část 1.: Technická zpráva č. 1062/2004 / Kostelecký, Jan
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2004
Signatura: VÝZK-Z1062

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.