Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Stabilní katastr 1817-2017: Sborník z konference / Český úřad zeměměřický a katastrální
Český úřad zeměměřický a katastrální : Praha , 2018
Signatura: 51364

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.