Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Dodávka GNSS aparatur: Ústecká
Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. , 13.8.2018
Fulltext: prohlášení o střetu zájmu - Stáhnout fulltextPDF; protokol o otevírání obálek - Stáhnout fulltextPDF; průzkum trhu - Stáhnout fulltextPDF; písemná zpráva zadavatele - Stáhnout fulltextPDF; jmenování komise - Stáhnout fulltextPDF; organizační nařízení ředitele - Stáhnout fulltextPDF; kupní smlouva - Stáhnout fulltextPDF; výzva účastníkovi o doložení originálů - Stáhnout fulltextPDF; nabídka - Stáhnout fulltextPDF; oznámení o výběru - Stáhnout fulltextPDF;

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.