Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Publikace o projekcích / Státní zeměměřický a kartografický úřad
Praha: SZKÚ, 1953
Signatura: 19517

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.