Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Soznam miest na Slovensku dla popisu ludu z roku 1919
Bratislava: Ministerstvo s plnou mocou pre správu, 1920
Signatura: 6414

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.