Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Studie o automatizaci geodetických,fotogrammetrických a kartografických prací.(Část fotogrametrická) / Skládal, Ladislav
Praha: VÚGTK, 1970
Signatura: 34445

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.