Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Testování softwaru ETRFJT01 pro určování souřadnic podrobných bodů z GPS měření na jednom identickém bodě : technická zpráva 1083 / Nágl, Jaroslav ; Kostelecký, Jan
Zdiby: VÚGTK, 2005
Signatura: 50096

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.