Zeměměřická knihovna VÚGTK 1 záznamu nalezeno  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
1. Zpráva ze služební cesty do Bulharské republiky ve dnech 9. - 10.11.2006 : 16th int.symposium Modern technologies , educ. and profess. practice in geodesy and relat. fields / Kocáb, Milan ; Zaoralová, Jana ; Sofia, 2006
Zdiby: VÚGTK, 2006
Signatura: CEST-Z1354

Chcete dostávat o oznámení o nových výsledcích tohoto dotazu?
Přihlásit se k RSS zdroj.